My Personal Page
Make your own free website on Tripod.com
     
   Prof.Dr.YücelPAK
  Biyografilerim

HAYAT HİKAYEM
 
 
    Prof.Dr.Yücel Pak 15 Haziran 1944 yılında doğmuştur.Orta Öğretimini Malatya Lisesinde yaparak 1962 yılında mezun olmuştur.Tıp eğitimini Ankara Ü.Tıp Fakültesinde tamamlıyarak 1969 yılında Doktor olmuştur.Bir yıl süre ile (1969-1970)Gülhane As.Tıp Akademisinde İntörn olarak çalışmıştır.1970-1973 yılları arasında Ankarada Kıta Tabipliği görevinden sonra 1976 tarihinde Radyoterapi Uzmanlık öğrenciliğini kazanarak Uzmanlık Eğitimini Gülhane Tıp Fakültesi,Radyoloji Enstitüsünde(1973-1977)arasında tamamlamıştır.1977 yılında Akademik Uzmanlık sınavını kazanarak 1977-1982 tarihleri arasında Gülhane As.Tıp Fak.Radyasyon Onkolojisi AD da Uzman olarak çalışmıştır.1982 yılında Doçentlik sınavını kazanarak 1982-1987 arasında Gülhane As.Tıp Fak.Radyasyon Onkolojisi AD da Doçent olarak görev yapmıştır.Bu sırada 1984 yılında Radyasyon Onkoloji AD Başkanlığına atanmıştır.1987 yılında Profesörlüğe atanmış olup halen Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Profesörlüğü görevini yürütmektedir.Evli 2 çocuk babasıdır.

ÖZGEÇMİŞ-BİYOGRAFİ

Adı Soyadı : Yücel PAK
Doğum Tarihi:15 Haziran 1944
Doğum Yeri : Malatya,TURKEY
Medeni hali:Evli
Adresi : Gülhane As,Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi 06010 ANKARA-TURKEY
Tel: 90(312) 3211111.Fax: 90(312) 3217778
Ev:90(312)4902959. Mua::90(312)4185557)
EĞİTİM:
Tıp Fakültesi: : Ankara UniversitesiTıp Fakültesi(1963-1969)
Internlük :Gülhane As.Tıp Akademisi(1969-1970).
Mesleki Çalışması:Kıta Tabipliği Ankara (1970-1973)
Uzmanlık Eğitimi:Gülhane Tıp Fakültesi,Radyoloji (1973-1977)
Uzmanlık: Gülhane As.Tıp Fak.Radyasyon Onkolojisi(1977-1982)
Doçentlik: Gülhane As.Tıp Fak.Radyasyon Onkolojisi(1982-1987)
Profesörlük:1987
Şimdiki görevi:Gülhane As.Tıp Fakültesi Radyason Onkolojisi AD.Başkanı(1984- )ve Radiasyon Onkolojisi Profesörü,(1987-).
Yurtdışı Eğitim ve Kurslar:
*Universitat Hamburg Radiotherapy Dept. Hamburg.Germany.1979(3 months )GastArtz. *Texas MedicalCenter.M.D.Anderson Hospital Radiotherapy Dept.Houston.U.S.A.1984(3 months). Observer *The Royal Marsden Hospital.London England Radiotherapy Dept. 1990 (1 month) Observer. *NATO Advanced Study Course. Algarva,Portugal. 1991 (15 days). *RSA.Stereotactic Radiosurgery Course.Boston.U.S.A *Brigham and Women’s Hospital.Boston.1994(7 days) *Lunds Univesity Radiotherapy Dept.Lunds,Sweden. 1994 (8 days) *Johns Hopkins University Radiation Oncology Dept.Baltimore,USA 1996 Observer(1 months)


Anasayfaya dönüş:
 

Prof.Dr.Yücel PakMUAYENEHANE
IŞIN TANI ve   TEDAVİ MERKEZİ
Selanik cad.44/8 Kızılay-ANKARA
Tel: (312) 4185557

 e-mail:paks@isnet.net.trHASTANE:

Gülhane As.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
ANKARA. Tel:(312) 3211111
 e-mail:ypak@obs.gata.edu.tr


CURRICULUM VITEA

Name and Surname : Yücel PAK
Date of Birth : June 15th, 1944
Birth Place : Malatya, TURKEY
Marital Status : Married
Present Address : Gülhane Military Medical School Radiation Oncology Department 06010 ANKARA-TURKEY
Tel: 90(312) 3211111. Fax: 90(312) 3217778 Home:90(312)4902959 . Office:90(312)4185557)
EDUCATION
Medical School : Ankara University Medical School(1963-1969)
Internship : Gülhane Military Medical School (1969-1970).
Experience : Military Medicine Service. Ankara (1970-1973)
Residency Gülhane Military Medical School, Department of Radiology (1973-1977)
Assistant Professorship: Gülhane Military Medical School (1977-1982)
Assocıate Professorship: Gülhane Military Medical School (1982-1987)
Present Employement : Gülhane Military Medical School Head of Radiation Oncology Dept.,(1984- ) and Professor of Radiation Oncology, (1987- ) .