My Personal Page
Make your own free website on Tripod.com
     
   Prof.Dr.YücelPAK
  Işın-Cancer Center

  about me
 
    KANSER NASIL TEDAVİ EDİLİR?
KANSER TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Günümüzde kanser tedavisinde kullanılan üç ana yöntem vardır: 1. Cerrahi 2. RADYOTERAPİ 3.KEMOTERAPİ,immünoterapi,hormon tedavisi. Değişik kanser türlerine ve hastalığın evresine göre etki ve faydaları göz önüne alınarak bu üç ana yöntemden biri ile tedaviye başlanmakta, bazı hastalarda bu yöntemlerden sadece biri ile tedavi yeterli olurken, bazı hastalarda iki veya üç yöntem ardarda veya birlikte uygulanmaktadır. Tedavi yöntemlerinin seçimi ve kombinasyonu modern kanser tedavisinde multidisipliner olarak yapılmakta olup, Radyasyon Onkoloğu, Cerrah veya Klinisyen ve Kemoterapist tarafından belirlenen ortak protokollere göre uygulanmaktadır.
RADYASYON ONKOLOJİSİ NEDİR ?
İyonizan Radyasyon kullanarak kanserin tedavisini amaçlayan ve bu gaye ile radyasyonun etkilerini ve tümörlerin davranışlarını inceleyen, bu konuda eğitim ve araştırma yapan ana bilim dalıdır. RADYOTERAPİ NEDİR ?
Değişik sistem ve kaynaklardan elde edilen iyonizan radyasyonun kanser- li dokulara yöneltilerek tedavi edilmesidir.Kanser radyoterapisinde ideal hedef tümör çevresindeki normal dokuları yapısal ve fonksiyonel olarak tahribata uğratmadan tümörün tamamen yok edilmesidir. Normal dokularda onarımı mümkün zararlar bir noktaya kadar kabuledilmekte, ancak hayati dokuların korunması mutlaka gereklidir. KANSER :
Etrafındaki normal dokulara kıyasla normal olmayan,sapık büyüme modeli gösteren bir hücresel hastalıktır.


  your picture here

MUAYENEHANE

IŞIN TANI ve TEDAVİ MERKEZİ. Selanik cad.44/8 Kızılay-ANKARA Tel: (312) 4185557 Hastane:Gülhane As.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ANKARA. Tel:(312) 3211111- e-mail:ypak@obs.gata.edu.tr


LINKs

Oncology related links:

 
biografi

Cancer is a Curable Disease.One of the Essential Management is radiation treatment.


FAVORITE TRIPOD PAGES


FAVORITE LINKS