Make your own free website on Tripod.com

 

RADYOTERAPİDE MORBİDİTE 
Bölüm V - Üst Abdomen Işınlamasında Morbidite  

Prof. Tbp. Kd. Alb. Yücel PAK 


Mide Işınlaması:

Akut:Bulantı ve kusma sıklıkla gastrik ışınlamaya eşlik eder ve compazine ile kontrol edilebilir.

Kronik:Gastrik ülserler ışınlamanın tamamlanmasında 2 veya daha fazla ay sonra 5000 rad’ın üzerindeki dozlarda ortaya çıkabilir.

Nefrit:- Işınlama tekniklerinde bir böbreğin en aşağı 2/3 ü hariç tutulmazsa oluşabilir.

Pankreas Işınlanması:

Pankreatik kanserin combined-modelity tedavisi gayretli hasta desteği gerektirir.Bu güçten düşürücü hastalıkta belirgin psiko-sosyal problemler genellikle ortaya çıkar. I-125 implantını takiben; yarı açılması ve enfeksiyonun post-surgical komplikasyonları, bağırsak tıkanması , ve pulmoner embolizim oluşabilir. Bir implantı takiben pankreaktik psito kist formasyonu seyrektir. Ameliyattan sonra bir hafta içinde hastaların bir çoğu yeniden yemeye başlarlar. Full bir radyasyon programını tamamlayan hastaların %80’inden fazlasında External bean tedavisi oldukça iyi tolere edilir. Tedavi esnasında hastalar ortalama 7 lb. (3.5 kg.) kaybederler. Enzim desteğine orta derecede cevap veren ekzokrin pankreas yetersizliği eksiriyette vardır. %10’un altında radyasyon-inducat gastrit ve kanama vardır. Dikkatli tedavi planlamalı ışınlamayı takiben hiçbir renal, hepatik veya hematolojik toksisite bildirmemiştir.

 

Karaciğer Işınlaması:    

Akut: Şaşırtıcı olarak,hepatik ışılanmada %20 hafif bulantı ve sadece %10 şiddetli bulantı ile oldukça iyi tolere edilir.

Kronik:

Karaciğer radyosansitif  bir organdır, =fakat 3000 rad ‘ın altındaki dozlarda radyasyon hepatiti nadirdir.

Böbrek Işınlaması:

Akut:Geniş bir barsak ansı tedavi alanına girdiğinden böbrek tümörü  nedeniyle ışın tedavisi verilenlerde bulantı ,kusma ve diyare görülebilir.

Kronik:4000 rad’ın altında glomeruler bozukluk görülür.Yüksek dozlar yapısal ve fonksiyonel olarak tüm renal yapıda değişme meydana getirilebilir.Radyasyon nefriti gelişimi ışın dozu ve ışınlanan böbrek volümüne göre değişir.2300 rad. 5 haftada heriki böbreğe verilirse nefrit görülebilir.Maliğn hiper tansiyon yüksek doz ışınlamada oluşabilir.Ve ancak nefrektomiden sonra tanınabilir.

KAYNAKLAR

1. 

 

Aklınıza takılan hertürlü soruyu Radyasyon Onkolojisi ABD'na iletirseniz enkısa sürede cevaplandırılacaktır.

Ana Sayfaya Dönüş 
Dr.Kaan OYSUL
 tarafından hazırlanmaktadır