Make your own free website on Tripod.com

 

RADYOTERAPİDE MORBİDİTE 
Bölüm V - Üst Abdomen Işınlamasında Morbidite  

Prof. Dr. Yücel PAK 


Mide Işınlaması:

Akut:Bulantı ve kusma sıklıkla gastrik ışınlamaya eşlik eder ve compazine ile kontrol edilebilir.

Kronik:Gastrik ülserler ışınlamanın tamamlanmasında 2 veya daha fazla ay sonra 5000 rad’ın üzerindeki dozlarda ortaya çıkabilir.Nefrit:- Işınlama tekniklerinde bir böbreğin en aşağı 2/3 ü hariç tutulmazsa oluşabilir.

Pankreas Işınlanması:

Pankreatik kanserin combined-modality tedavisi gayretli hasta desteği gerektirir.Bu güçten düşürücü hastalıkta belirgin psiko-sosyal problemler genellikle ortaya çıkar. I-125 implantını takiben; yara açılması ve enfeksiyonun cerrahi sonrası komplikasyonları, bağırsak tıkanması , ve pulmoner embolizim oluşabilir. Bir implantı takiben pankreaktik psödo kist formasyonu seyrektir. Ameliyattan sonra bir hafta içinde hastaların bir çoğu yeniden yemeye başlarlar. Full bir radyasyon programını tamamlayan hastaların %80’inden fazlasında External beam tedavisi oldukça iyi tolere edilir. Tedavi esnasında hastalar ortalama 7 lb. (3.5 kg.) kaybederler. Enzim desteğine orta derecede cevap veren ekzokrin pankreas yetersizliği genellikle vardır. %10’un altında radyasyon-ilişkili gastrit ve kanama vardır. Dikkatli tedavi planlamalı ışınlamayı takiben hiçbir renal, hepatik veya hematolojik toksisite bildirmemiştir.

Karaciğer Işınlaması:    

Akut: Şaşırtıcı olarak,hepatik ışılanmada %20 hafif bulantı ve sadece %10 şiddetli bulantı ile oldukça iyi tolere edilir.

Kronik:

Karaciğer radyosansitif  bir organdır, fakat 3000 rad ‘ın altındaki dozlarda radyasyon hepatiti nadirdir.

Böbrek Işınlaması:

Akut: Geniş bir barsak ansı tedavi alanına girdiğinden bulantı, kusma ve ishal görülebilir.

Kronik:400 rad kadar düşük dozlarda böbreğin mikro-vaskülatüründe radyasyonun verdiği hasar glomerüler bozukluğa sebep olur.Yüksek dozlar yapısal ve fonksiyonel olarak tüm renal yapıda değişme oluşturabilir.Radyasyon nefriti gelişimi ışın dozu ve ışınlanan böbrek volümüne göre değişir.2300 rad 5 haftada heriki taraf böbreğe verilirse nefrit görülebilir. Böbreğin yarısı veya 3 te birine 4000 rad'lık  bir doz nefrit geliştirmeden verilebilir. HİPERTANSİYON, PROTEİNÜRİ, ÖDEM, ANEMİ ve KARDİYOMEGALİ radyoterapiden birkaç ay sonra görülebilir. Malign Hipertansiyon yüksek doz ışınlamada oluşabilir.Ancak nefrektomiden sonra düzelir.

KAYNAKLAR:


Aklınıza takılan hertürlü soruyu Radyasyon Onkolojisi ABD'na iletirseniz enkısa sürede cevaplandırılacaktır.

Ana Sayfaya Dönüş 
Prof.Dr.Yücel Pak
  tarafından hazırlanmaktadır