My Personal Page
Make your own free website on Tripod.com
     
   TOG     Türk Onkoloji Grubu / Turkish Oncology Group

  SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ÇALIŞMA GRUBU 

 

Başkan: Doç.Dr.Faruk Zorlu

 

  MERKEZ KODU

MERKEZ ADI

ÜYELER

01

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Doç.Dr.İsmail Çelik  

02

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

03

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

 Doç.Dr.Şeref Kömürcü          

04

İstanbul  Üniversitesi   Onkoloji Enstitüsü   Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

05

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof.Dr.Ahmet Karadeniz          Prof.Dr.Emin Darendeliler 

06

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi   Medikal Onkoloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Nil Molinas Mandel  Doç.Dr.Mustafa Özgüroğlu

07

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof.Dr.Sedat Turkan        Doç.Dr.Ömer Uzel

08

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi      Tıbbi Onkoloji Kliniği

09

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı

10

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet Şen

11

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Doç. Dr.Faruk Zorlu                    Uz. Dr.Mustafa Cengiz 

12

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi           Medikal Onkoloji Bilim Dalı

13

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi      Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

14

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 Yrd.Doç. Dr. Erkut Erkurt

15

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi       Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

16

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi               Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

17

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak.     Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

18

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Uz.Dr.Nilgün Özbek

19

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi   Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

20

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

21

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi         Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof.Dr.Yücel Pak 

22

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Aydın Yavuz

23

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi   Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

24

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi      Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

25

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

26

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı


-PROTOKOL ler                                     -HABERLER                         -DUYURULAR


  Bu Sayfa Prof.Dr.Yücel Pak Tarafından hazırlanmaktadır: ypak@gata.edu.tr


 

 

 

 

 

 

 

 
     
   TOG    Türk Onkoloji Grubu / Turkish Oncology Group
 

  MEME KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU

 
 

  MERKEZ KODU

MERKEZ ADI

ÜYELER

01

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Eşmen Baltalı                      Prof. Dr. Yavuz Özışık Doç.Dr.Nilüfer Güler Yrd.Doç.Dr.Kadri Altundağ

02

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi          Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Fikri İçli               Doç.Dr.Handan Onur Doç.Dr.Hakan Akbulut

03

Gülhane Askeri Tıp Akademisi             Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Doç. Dr. Ahmet Özet            Doç.Dr.Fikret Arpacı           Uz.Dr.Bekir Öztürk

04

İstanbul  Üniversitesi   Onkoloji Enstitüsü   Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Erkan Topuz Prof.Dr.Cemalettin Topuzlu   Doç.Dr.AdnanAydıner                    Doç. Dr. Pınar Saip Uzm.Dr.Faruk Taş

05

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof.Dr.Işık Aslay    Prof.Dr.Gökhan Töre  Prof.Dr.Sıdıka Kurul Doç. Dr. Maktav Dinçer

06

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi   Medikal Onkoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Evin Büyükünal Doç.Dr.Mustafa Özgüroğlu  

07

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sait Okkan                    Prof. Dr. Ahmet Öber   Uz.Dr.Nuran Şenel Beşe

08

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi      Tıbbi Onkoloji Kliniği

Prof. Dr. Necdet Üskent Doç.Dr.Mustafa Yaylacı Yrd.Doç.Dr.Gökhan Kandemir

09

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Alakavuklar       Yrd.Doç. Dr. Uğur Yılmaz

10

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Münir Kınay                    Doç. Dr. Mehmet Şen               Doç. Dr. Hilmi Alanyalı

11

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Lale Atahan          Doç.Dr.Murat Gürkaynak Doç.Dr.Dilek Öztürk      Uz.Dr.Ferah Yıldız

12

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi           Medikal Onkoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Nazan Günel  Doç.Dr.Aytuğ Üner

13

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi      Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Semra Paydaş Prof.Dr.Melek Erkişi     Doç.Dr.Berksoy Şahin

14

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof.Dr.Candaş Tunalı       Yrd.Doç. Dr. Erkut Erkurt

15

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi       Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu             Doç. Dr.A.Bülent Aras        Uz.Dr.Deniz Yalman

16

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi               Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Banu Bilkay      Doç.Dr.Erdem Göker Yrd.Doç.Dr.Erhan Gökmen

17

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak.     Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. İdris Yücel

18

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Şaban Çakır

19

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi   Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Serdar Turhal

20

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Cengiz Kurtman 

21

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi         Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yücel Pak Yrd.Doç.Dr.Kaan Oysul

22

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Melek Yavuz

23

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi   Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Doç. Dr. Fazıl Aydın

24

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi      Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa Altınbaş

25

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.Eray Karahacıoğlu Uz.Dr.Bünyamin Kaplan

26

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Meriç Şengöz Uz.Dr.Ufuk Abacıoğlu


-PROTOKOL ler                                     -HABERLER                         -DUYURULAR


  Bu Sayfa Prof.Dr.Yücel Pak Tarafından hazırlanmaktadır: ypak@gata.edu.tr