GATA STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ MERKEZİ

Stereotaktik Radyocerrahi Endikasyonlar
Yöntem
Program
Tedavi
Konsültasyon
Tedavi Ekibi
Radyasyon Onkolojisi Ana Sayfası

Adres: GATA Radyasyon Onkolojisi A.D. Etlik/ANKARA
Tel:
0.312.3044687
e-posta: kaan@gata.edu.tr

***Radyasyon Onkolojisi A.D. toplantı salonunda stereotaktik radyocerrahi konseyinde aday hastalar tartışılır. Burada; tedavi öncesi minimum yapılması gerekli tetkikler incelenerek; Hastanın durumu, Tedavi amacı, genel yaklaşım, hedef volüm, kritik yapılar, toplam dozun belirlenmesi, tedavi günü, takip programı ve takipte istenecek tetkikler belirlenmesi konusu tartışılarak tedaviye karar verilir.

2.    Tedavi gününden bir gün önce hasta Radyasyon Onkolojisi A.D.'da head ring takılması simüle edilerek post support, post ve cranial screw test edilir ve muhtemel fiksasyon noktaları planlanır.

 

TeTedavi günü sabahı

  • +00.00. Beyin cerrahı hastaya head ringi takar.

  • +00.30. Lokalizasyon BT'si çekilir.

  • +01.15. Endikasyon varsa anjiografi çekilir.

  • +01.15(+02.15). Hasta Radyasyon Onkolojisi A.D. Kliniğine getirilerek odasına çıkarılır. Tedavi planlamasına geçilir. Rodların seçimi, konturların çizilmesi ve target-beam-collimator-ark açısı belirlenmesinden sonra monitor Unit(MU) hesaplanır.

  • +05.00(+06.00). Lineer akseleratörün hazırlanması ve kalite güvenlik testleri yapılır.

  • +06.00(+07.00). Hasta tedavi zamanı. Tedaviye başlanmadan önce tüm işlemler kontrol edilerek eksik ve yanlış bir işlem yapılmadığı onaylandıktan sonra tedavi başlatılır.

  • +06.30(+07.30)Tedavinin sonu. Head frame beyin cerrahı tarafından çıkarılır.


 

Make your own free website on Tripod.com